Transporte e Mantemento de Vehículos

Image

O departamento de Transporte e Mantemento de Vehículos está constituído por 4 profesores que imparten docencia no ciclo medio MTMV02 de Electromecánica de vehículos automóbiles.

Dito ciclo permitirache traballar en empresas de flotas de alugamento de vehículos, servizos públicos, e transporte de pasaxeiros e mercadorías. Empresas fabricantes de vehículos e compoñentes. Empresas dedicadas á inspección técnica de vehículos. Empresas dedicadas á fabricación, a venda e a comercialización de equipamentos de comprobación, diagnose e recambios de vehículos. Empresas situadas noutros sectores produtivos onde se realicen traballos de mantemento de electromecánica.

Xefatura do departamento

Álvaro Rodríguez Díaz
ard@edu.xunta.gal

Contacto do departamento

886 151 956

Profesorado

Antonio Rodríguez Vicente

Antonio Tarrío Rozas

Sandra Álvarez Montañés

Información sobre a oferta formativa

Ciclo medio MTMV02 de Electromecánica de vehículos automóbiles
Consultar currículo
Táboa horaria
Programacións

Galería de imaxes

Ofertas de traballo

A continuación podes atopar unha listaxe de bolsas de emprego para as que estarás plenamente capacitado/a unha vez que complételo programa formativo ofertado por este departamento. Esta listaxe ten un carácter orientativo e é posible que algunhas ofertas de emprego xa non se atopen dispoñibles.
Sector conservas O Grove
Estable · turnos mensuais mañá/tarde/noite ·
Sector envases Barbanza
Estable · turnos mañá/tarde/noite ·
ENOR
indefinido · · oficial 3ª convenio metal Pontevedra
Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A
Listas de contratación temporal · ·
NODOSA
· · Rexido por convenio
EvioSYS
· Turnos rotativos 3x4 ou 3x8 ·
Imelfa e Hijos S.L
· Xornada partida ·
Stellantis Vigo
Programa formativo en colaboración con Ceaga e Xunta de Galicia · Fin de semana ·
Osmos Sistemas Eléctricos
· ·

Novas do departamento