Profesorado

Image

Nesta sección atoparás toda a información que pensamos que pode ser útil para o profesorado do Centro, como o calendario escolar, ou documentos oficiais propios, de calidade ou da FCT. Tamén podes atopar información de cómo proceder para crear un curso na aula virtual, ou temas formais relacionados coas validacións que sempre xeran confusións. O profesorado de nova incorporación poderá acceder á guía correspondente, que responde ao proceso de acollemento. Ademais atoparedes un apartado de ligazóns que poden ser de interese e utilidade nalgún momento. E xa por último, o apartado de permisos coa lexislación vixente correspondente.

Calendario escolar

O comezo das clases durante o curso 2023-2024 será o 13 de outubro, e remataremos o 21 de xuño de 2023.

Os días NON LECTIVOS  propios do centro son : o 5 de decembro  e o 22 de maio.

No seguinte enlace podes ver os días festivos que teremos durante o próximo curso.

Convivencia

A creación da aula de Convivencia xorde como unha necesidade de dar resposta á atención educativa que require a diversidade do alumnado dos centros. Exponse como unha medida para tentar mellorar as condutas e actitudes daqueles estudantes que presentan dificultades na convivencia e, con iso, mellorar o clima de convivencia do grupo-clase e do centro no seu conxunto

Ver Decreto de convivencia
CONDUTAS CONTRARIAS ÁS NORMAS DE CONVIVENCIA

Neste enlace terás acceso ao “Parte de incidencias” pertencente ao procedemento corrector do documento “Condutas contrarias ás normas de convivencia” do CIFP Fontecarmoa (Lei 4/2011 – Decreto 8/2005).

Parte de incidencias

Documentos do centro

Documentos Públicos

ROC

Regulamento Orgánico de Centro

NOFC

Normas de Organización e funcioamneto do centro

PLANS

POP

Plan de Orientación Profesional

PAT

Plan de Acción titorial

Plan Xeral de Atención a Diversidade

Plan Dixital de Centro

Plan de Autoprotección

Ver Plan de autoprotección>

Plan de Convivencia

Plan de Igualdade

DATA AUDITORÍA INTERNA         
DATA AUDITORÍA EXTERNA         

Aula virtual (AV)

O profesorado que desexe abrir un curso na aula virtual do CIFP Fontecarmoa, ou desexe recibir información de como montala, ou simplemente ten curiosidade polo tema, pode enviar un correo á persoa responsable da área a través do enderezo tic.cifp.fontecarmoa@edu.xunta.gal solicitando a información que precise.

O alumnado pode atopar as instrucións de cómo matricularse nos cursos da aula virtual na web do Centro:  enlace_directo.

Profesorado de nova incorporación

O profesorado de nova incorporación deberá achegarse ao Centro para incorporarse ao seu novo posto de traballo. Nesta primeira visita, dentro do compromiso do noso CIFP coa calidade, deberá recibir un documento coñecido coma “Guía do profesorado de nova incorporación”, de tal xeito que tras a súa lectura se teña información precisa sobre os aspectos xerais do funcionamento do CIFP Fontecarmoa.

Para manter o noso compromiso co medioambiente esta guía está dispoñible, neste bloque, en formato dixital.

Guía do profesorado

Ligazóns

INTERNET NA AULA

EDUCONVIVES

COMPETENCIA DIXITAL

PROGRAMACIÓNS

FORMACIÓN DO PROFESORADO

PORTAL DA FP

INTEF

DOG

Formación en centros de traballo (FCT)

Xefe Dpto Relación con empresas

Pablo Villaronga Paz
pablovillarongapaz@edu.xunta.gal

Desde o departamento de relación  con empresas levamos a cabo unha dobre función, por unha banda coordinamos a parte administrativa do módulo de prácticas nas empresas e por outra xestionamos a bolsa de emprego do CIFP Fontecarmoa que permite poñer en contacto ás empresas co alumnado que cursou Formación Profesional no noso centro educativo.
 
O antigo alumnado poderá inscribirse na bolsa de emprego subindo o seu currículo no formulario correspondente. Calquera empresa interesada en ofertar prazas para a realización de prácticas pode poñerse en contacto connosco e solicitar alumnado en prácticas. As empresas que necesiten persoal poden comunicarnos as súas ofertas de emprego a través dos datos de contacto.

Permisos do profesorado

Neste apartado atoparás a lexislación vixente referente a permisos, licenzas e vacacións do persoal docente. Ademáis tamén poderás descargar os anexos correspondentes para facer a petición que precises. Estes impresos deberán ser entregados en xefatura de estudos.

Outros documentos de interese

Neste apartado atoparás outros documentos que che poden facilitar a túa labor docente

Solicitude visitas a empresas FCT

Para unha xestión máis óptima das visitas as empresas onde o noso alumnado se atopa realizando a súa Formación en Centros de Traballo (FCT) os titores deberán solicitar ditas visitas a través desta páxina web, no formulario que se pode atopar premendo no botón de máis abaixo.