Outros departamentos

Neste apartando inclúense aqueles departamentos que non pertencenten a ningunha familia profesional das existentes no CIFP Fontecarmoa. O cometido destes departamentos é a de impartir módulos tan importantes como os relacionados coa formación laboral e a iniciativa emprendedora, a ensinanza de idiomas ou os módulos comúns dos ciclos da FP Básica.

Formación e orientación laboral

As ensinanzas que se imparten neste Departamento son transversais, estando presentes en todos os ciclos formativos tanto de grado medio coma superior.

Engloba dous módulos fundamentais, Formación e Orientación Laboral e Empresa e Iniciativa Emprendedora.

O primeiro deles contén a formación necesaria para desenvolver a carreira profesional, con pleno coñecemento dos dereitos e obrigas laborais. O segundo, contén a formación para desenvolver a propia iniciativa empresarial.

 

Image

Xefatura do departamento

María Isabel Rodríguez Bermúdez
mariaisabel.rodriguez@edu.xunta.gal

Contacto do departamento

886 151 956

Profesorado

Eva María Cabrejas Barba

María Isabel Lorenzo Fuentes

Mª de los Ángeles Pacios Martínez

María Dolores Meixús Filgueira

Departamento de Lingua Inglesa

As ensinanzas que se imparten neste Departamento son as correspondentes a Inglés, presente en todos os ciclos da familia de Comercio e Márketing e os correspondentes os contidos transversais nos ciclos da FP Básica.

Engloba tres módulos fundamentais, Inglés, Comunicación e Sociedade e Ciencias aplicadas.

O primeiro deles contén a formación necesaria para as relacións comerciais no mundo actual. Os outros dous proporcionan os contidos transvesais nos ciclos de FP Básica.

 

Image

Xefatura do departamento

Alba Pérez González
albaperezgonzalez@edu.xunta.gal

Contacto do departamento

886 151 956

Profesorado

Elvira Rey Casais

Patricia Argibay Suárez

Patricia Magariños Losada

Física e Química

Os profesores pertencentes a esta especialidade imparten ensinanzas  correspondentes ós módulos dos contidos transversais de Ciencias Aplicadas presentes en todos os ciclos da FP Básica.

No noso centro os módulos de ciencias aplicadas impártense nos tres ciclos de FP Básica que dispón o CIFP Fontecarmoa: Servizos Comerciais, Industrias Alimentarias e Electricidade e Electrónica.

Image

Profesorado

Celia Requeijo de la Rosa

Novas outros departamentos

Venres, 31/03/2023 · 2:44 p.m.
Image
Eurolingua Venairlanda® lanza a súa 10ª convocatoria de Becas Eurolingua para a realización de Cursos de Inglés en Irlanda de dúas semanas de duración durante o verán nun programa de inmersión todo incluido. Constan dun lote global de 20 becas dirixidas a estudantes universitarios, de secundaria, bacharelato ou formación profesional cunha dotación presupostaria aportada por Eurolingua Venairlanda na súa totalidade....