Industrias Alimentarias

Image

O departamento de Industrias alimentarias está constituído por 3 profesores que imparten docencia na FP básica CBINA11 de Industrias Alimentarias e no ciclo medio CMINA03 de Elaboración de produtos alimentarios.

Ditos ciclos permitirache traballar como peón da industria da alimentación e bebidas; preparador/ora de materias primas; operador/ora de máquinas para elaborar e envasar produtos alimentarios; mozo/a de almacén; operador/ora de carreta; auxiliar de planta alimentaria; auxiliar de mantemento en industria alimentaria; auxiliar de liña de produción; auxiliar de almacén; auxiliar de limpeza e desinfección de instalacións, aparellos e material de laboratorio; axudante de plantas residuais; axudante de plantas de tratamento de augas.Elaborador/ora de produtos alimentarios; operador/ora de máquinas e equipamentos para o tratamento e a elaboración de produtos alimentarios; operador/ora e controlador/ora de liñas de envasamento e embalaxe; recepcionista e almaceneiro/a; subministrador/ora de materias primas e materiais ás liñas de produción; dosificador/ora; supervisor/ora de liña.

Xefatura do departamento

Ana Belén Reboreda Rodríguez
belenreboreda@edu.xunta.gal

Contacto do departamento

886 151 956

Profesorado

Belén Fontán Barreiro

María Mercedes Suárez Vázquez

María Isabel Mojardin Vázquez

Paula Moldes Peñas

María Mónica Montouto Graña

Información sobre a oferta formativa

FP Básica CBINA11 de Industrias Alimentarias
Consultar currículo
Táboa horaria
Contacto profesorado
Ciclo medio CMINA03 de Elaboración de Produtos Alimentarios
Consultar currículo
Táboa horaria
Contacto profesorado

Galería de imaxes

Ofertas de traballo

A continuación podes atopar unha listaxe de bolsas de emprego para as que estarás plenamente capacitado/a unha vez que complételo programa formativo ofertado por este departamento. Esta listaxe ten un carácter orientativo e é posible que algunhas ofertas de emprego xa non se atopen dispoñibles.
Imelfa e Hijos S.L
· Xornada partida ·
Stellantis Vigo
Programa formativo en colaboración con Ceaga e Xunta de Galicia · Fin de semana ·
Osmos Sistemas Eléctricos
· ·

Novas do departamento