Comunicación saídas/visitas á FCT

Unha vez enviado o formulario, o docente deberá esperar a recibir a confirmación por parte de xefatura de estudos. Dita confirmación será enviada ó correo corporativo do docente que solicitou as vistas ás empresas. Esta solicitude deberá realizarse polo menos cunha semana de anterioridade ás visitas.

  DATOS DA PERSOA SOLICITANTE

  NOME

  APELIDOS

  DNI

  TELF. MÓBIL

  GRUPO

  CORREO ELECTRÓNICO (Coorporativo)

  DATOS DAS VISITAS

  DÍA DAS VISITAS

  EMPRESA A VISITAR 1

  CONCELLO

  TRAMO HORARIO

  EMPRESA A VISITAR 2

  CONCELLO

  TRAMO HORARIO

  EMPRESA A VISITAR 3

  CONCELLO

  TRAMO HORARIO