Comercio e Márketing

Image

O departamento de Comercio e Márketing está constituído por 17 profesores que imparten docencia en seis ciclos, en réxime ordinario, diferentes de cada un dos tres grados existentes ademais dun ciclo superior en modalidade a distancia. O ciclo de FP básica CBCOM11 de Servizos Comerciais, o ciclo medio CMCOM01 de Actividades Comerciais e os ciclos superiores CSCOM01 de Transporte e loxísitica, CSCOM02 de comercio Internacional e o CSCOM03 de Xestión de vendas e espazos comerciais. O ciclo en modalidade a distancia é o ZSCOM04 de Márketing e publicidade.

Estes ciclos permitiranche traballar por conta propia xestionanando un pequeno comercio ou unha tenda tradicional, ou por conta allea exercendo a súa actividade nos departamentos ou nas seccións de comercialización de calquera empresa ou organización; na comercialización de produtos e servizos por conta propia e allea, fóra do establecemento comercial, no departamento de atención á clientela e ás persoas consumidoras e usuarias de organismos públicos, en empresas industriais e comerciais grandes e medianas, no sector do comercio polo miúdo, etc.

Xefatura do departamento

Elena Rodríguez Lago
elenarodriguezlago@edu.xunta.gal

Profesorado

Carlota Barrera Toba

María Jesús Espiño Rosende
Noelia Vijande Llanes
Beatriz Rodríguez Noya
Natividad Señorans Crespo
Consuelo Losada González
Luis Cividanes González
José Manuel Figueira Mariño
Rita Rodríguez Silva
Agustín Lago Durán
Paz Oro Trigo
Karen Pena Caramés
Paula Boo Pardavila
Pilar Brea Bermejo

Alberto Cacheda Cajaraville

Ana Argibay Justo

Información sobre a oferta formativa

FP básica BCOM11 de Servizos Comerciais
Consultar currículo
Táboa horaria
Programacións 22-23
Ciclo medio CMCOM01 de Actividades Comerciais
Consultar currículo
Táboa horaria
Programacións 22-23
Ciclo superior CSCOM01 de Transporte e Loxística
Consultar currículo
Táboa horaria
Programacións 22-23
Ciclo superior CSCOM02 de Comercio Internacional
Consultar currículo
Táboa horaria
Programacións 22-23
Ciclo superior CSCOM03 de Xestión de vendas e espazos comerciais
Consultar currículo
Táboa horaria
Programacións 22-23
Ciclo superior modular a distancia ZSCOM04 de Márketing e Publicidade
Consultar currículo
Táboa horaria
Programacións 22-23
Acceso Aula Virtual a distancia

Galería de imaxes

Ofertas de traballo

A continuación podes atopar unha listaxe de bolsas de emprego para as que estarás plenamente capacitado/a unha vez que complételo programa formativo ofertado por este departamento. Esta listaxe ten un carácter orientativo e é posible que algunhas ofertas de emprego xa non se atopen dispoñibles.
HOSTELERIA COMERCIOS Y OFICINAS SL.

Novas do departamento

Martes, 07/11/2023 · 9:41 a.m.
O venres 3 de novembro, o alumnado de primeiro do Ciclo Básico de Servizos Comerciais e de primeiro do Ciclo Medio de Actividades Comerciais achegouse xunto ao seu profesorado a Fairway, o Fórum do Camiño de Santiago.Esta feira profesional, que celebraba a súa quinta edición no Palacio de Congresos da capital galega, xirou arredor de todas as vertentes de negocio...
Image
Luns, 24/04/2023 · 11:22 a.m.
O alumnado de dous ciclos de Comercio estiveron durante estes días practicando como envolver distintos artigos. O obxectivo desta actividade céntrase no “aprender facendo” para que o alumnado saiba desenvolverse de cara a súa vida laboral. Na mesma liña, o alumnado de 1º de Ciclo Básico de Servizos Comerciais estivo facendo tamén a decoración do hall do centro a modo...
Image